Продължете към съдържанието

Рекламации

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:​

До: Далор ООД с ЕИК 123632750

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

  • Възстановяване на платената сума
  • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
  • Отбив от цената
  • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

  • касова бележка или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………

Изтегли Формуляр за рекламация

За повече информация относно рекламации, моля, посетете страницата Общи условия.