Продължете към съдържанието

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:

  • чрез собствен транспорт
  • чрез куриерска услуга от трето лице

В случаите, когато стоката се извозва със собствен транспорт се изисква авансово плащане в размер на 50лв чрез банков превод на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк:

IBAN:BG09UNCR 70001520318738

  BIC:UNCR BGSF

Или чрез Изипей превод на фирма Далор ЕООД

BG123632750

Авансово плащане може да бъде поискано и в случаите, когато стоката е по проект или задание на клиента , с нестандартни размери и модели извън посочените в сайта.В този случай се подхожда индивидуално и се изготвя поръчка –договор между потребителя и търговеца с индивидуални особености.

Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.

Разходите за доставка се покриват от Потребителя освен в случаите на доставка на стоки на стойност над 1500 лв. за цялата страна, в който случай разходите за доставка се поемат от Търговеца.

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Търговецът обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при изпозлване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Срокове

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин в срок от 7 дни -за стоки ,налични на склад и от 30 до 60 дни-за стоки ,които не са налични или са индивидуална поръчка на клиента. Deizibg.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
Deizibg.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.