TBI Credit

Уважаеми клиенти,

МЕБЕЛИ ДЕЙЗИ предлага възможността да закупите стоки на кредит чрез Ти Би Ай кредит като кандидатствате през сайта ни. Сумите се отпускат целево за покупка на стоки с цена над 150.00 лв. Клиентът получава стоките веднага след като попълни посочените по – долу документи и получи одобрение:

Искане за финансиране  Искане – Декларация за потребителски кредит “Ти Би Ай”

и Копие от двете страни на личната карта подписано от Вас с “Вярно с оригинала”.

Дължимата сума се погасява чрез вноски към TBI Credit. Срока и плановете за погасяване можете да видите като използвате калкулатора за вноски:

Ти Би Ай Калкулатор

Попълнените документи сканирайте и изпратете на mebelideizi@gmail.com. След получаването им ние ще се свържем с Вас за уточняване на подробности.
От услугата могат да се възползват физически и юредически лица, които следва да са пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи.

Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

1. Изисквания:
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредита:
– минимална стойност за финансиране 150 лв.
– срок на погасяване – до 36 месеца;
– без първоначална вноска;
– на равни месечни вноски;

3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:
– Данни от личната карта на Клиента
– Искане за финансиране

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:
– Копия от първо и последно съдебни решения;
– Копие от удостоверение за данъчна регистрация;
– Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;
– Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние , издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;
– Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
– Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/
– Искане за финансиране;

Всички копия трябва да са заверени с текст “Вярно с оригинала” и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества – и с печат на Клиента.                                                                         

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:

Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска.

3  месеца 3.80%
4  месеца 4.20%
6  месеца 4.80%
7   месеца 6.40%
9  месеца 8.00%
10 месеца 8.80%
12 месеца 9.80%
15 месеца 12.80%
18 месеца 14.80%
24 месеца 18.80%
30 месеца 24.80%
36 месеца 27.80%

Месечна такса управление на кредита – 0.83 %;
Месечна такса обслужване – 2.80 лв

За редовни клиенти на Ти Би Ай Кредит ЕАД предоставяме отстъпка в размер на 35 % от лихвата. За предсрочно погасяване на кредита Компанията предоставя отстъпки.